Gmina Kobierzyce

GMINA KOBIERZYCE – miejsce, które łączy. Położona w centrum Dolnego Śląska, przy granicy z miastem Wrocławiem oraz wzdłuż dróg krajowych nr 8 i nr 35 krzyżujących się z autostradą A-4 w „Węźle Bielańskim”, przy którym powstało centrum handlowo-usługowo-logistyczne o znaczeniu regionalnym. Konsekwentna polityka władz samorządowych, zaowocowała ogromną popularnością gminy wśród inwestorów polskich i zagranicznych. Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w powojennej Polsce o dużym znaczeniu dla całego kraju, było utworzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych.

Gmina Kobierzyce w ciągu ostatnich lat stała się synonimem wielkich inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych zmian. Rozwój gospodarczy gminy, znaczne zwiększenie się gminnego budżetu oraz szersze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zaowocowały wieloma nowymi inwestycjami. Powstały nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i ochrony zdrowia, obiekty sportowe i kulturalne. Ulice, drogi, i miejsca publiczne na terenie gminy zyskały nowy, zadbany wygląd. Zmodernizowano oświetlenie gminy, stworzono gminną komunikację.

Gmina Kobierzyce wyróżnia się na tle innych gmin w Polsce, ponieważ umiejętnie wykorzystuje swoje atuty na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Gminy zarówno dziś jak i w dalszej perspektywie. Rozwój gospodarczy sprzęga się tu z wyjątkowo twórczym i otwartym potencjałem ludzi. Dlatego Gmina Kobierzyce jest miejscem, które wciąż rozkwita.


WYCZYŚĆ
Tyniec Mały- działka nr 360/10

Obszar ograniczony do działki nr 360/10 położonej we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały- działka nr 369/4

Obszar ograniczony do działki nr 369/4 położonej we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały- działka nr 369/4

Obszar ograniczony do działki nr 369/4 położonych we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały- działka nr 394/2

Obszar obejmujący działkę nr 394/2 we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały- ul. Brzoskwiniowa, Świdnicka i Zdrowa

Obszar ograniczony do terenów przy ul. Brzoskwiniowej, Świdnickiej i Zdrowej we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały- ul. Brzoskwiniowa, Świdnicka i Zdrowa

Obszar ograniczony do terenów przy ul. Brzoskwiniowej, Świdnickiej i Zdrowej we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały- ul. Piaskowa, Sosnowa i Domasławska

Obszar ograniczony do działek nr 448/4, 448/15, 448/16, 448/20 oraz części działki nr 448/23 położonej we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały, Domasław, Księginice – linia energetyczna

o pasie szerokości około 130 m położony wzdłuż projektowanej linii 400kV relacji Pasikurowice-Wrocław Południe (Małuszów) – wariant 1

Zobacz więcej

Tyniec Mały, Racławice Wielkie

ograniczony od północy ciekiem wodnym nr 2 i 32, od wschodu granicą obrębu, od południa i zachodu granicami działek nr 3/3, 3/8 położonymi w obrębie Racławice Wielkie i południową granicą obrębu Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec nad Ślęzą

Wieś Tyniec nad Ślęzą

Zobacz więcej

376 wyników