KONTAKT


„Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”


Kontakt w sprawie projektu:

1. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

1.1
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju (FR)

  • Elżbieta Tracz – Opiekun projektu,   tel. 71 722 17 83
  • Elżbieta Monieta – Dyrektor Wydziału FR,  tel. 71 722 20 19
    e-mail: fundusze.ue@powiatwroclawski.pl

1.2 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN)


2. Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)