Warunki udostępniania

Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa Powiatu Wrocławskiego ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też stanowić podstawy do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Dostęp do usług świadczonych przez serwis wroSIP jest powszechny i nieodpłatny.
Dostęp do zbiorów danych przestrzennych prezentowanych w serwisie wroSIP, zgodnie z art. 40a ust.1 z zastrzeżeniem ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) jest odpłatny.

PUBLIKOWANIE MAP BEZ ZGODY JEST ZABRONIONE.

Warunkiem uzyskania zgody na publikację jest:

  • każdorazowe informowanie o chęci publikowania danych z serwisu (fragmentów map) z podaniem tytułu i numeru publikacji, ew. w przypadku publikacji internetowych – adresu strony; dopuszczamy możliwość powiadomienia drogą elektroniczną na adres: wrosip@kataster.wroc.pl
  • zamieszczenie przy / na każdym fragmencie publikowanej mapy informacji o źródle danych w postaci adresu internetowego www.wrosip.pl zastrzeżenie to dotyczy zarówno publikacji prasowych, jak i internetowych.
Wszelkie prawa do Internetowego Serwisu Map Powiatu Wrocławskiego oraz prezentowanych na niej zasobów posiada Powiat Wrocławski oraz Gminy biorące udział w tworzeniu systemu.