PROMOCJA PROJEKTU


„Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”


Publikacje prasowe-express Wrocławski Nr 18 (543) z dnia 17.09.2021


Filmy instruktażowe – e-Usługi na 5-tym poziomie dojrzałości:


Wizualizacja udostępnionego pliku w ramach realizacji e-Usług:

Wniosek o udostępnienie zbiorów bazy danych BDOT500

Wniosek o udostępnienie zbiorów bazy danych GESUT