ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


„Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”


Udzielone zamówienia publiczne w ramach projektu:


Zamówienie nr SP.ZP.272.63.2021.II.GN na „Świadczenie usług Weryfikatora Baz Danych w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”,

Link do zamówienia: https://powiatwroclawski.bip.net.pl/?a=1671


Zamówienie nr SP.ZP.272.18.2022.II.GN na „Utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na obszarze gmin powiatu wrocławskiego: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Sobótka, Żórawina w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”,

Link do zamówienia: https://powiatwroclawski.bip.net.pl/?a=1823


Zamówienie nr SP.ZP.272.5.3.2023.PP.I na realizację zadania pn. „Modernizacja i udostępnienie e-usług oraz szkolenie użytkowników w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”.