Gmina Siechnice

GMINA SIECHNICE od południowego-wschodu graniczy z Wrocławiem, północną granicę gminy stanowi rzeka Odra.
Do gminy należą 23 miejscowości: jedno miasto Siechnice i 22 wsie, zgrupowane w 15 sołectw i 3 osiedla:

 • sołectwo Biestrzyków – Radomierzyce
 • sołectwo Bogusławice
 • sołectwo Groblice – Durok
 • sołectwo Grodziszów
 • sołectwo Iwiny
 • sołectwo Kotowice
 • sołectwo Łukaszowice
 • sołectwo Mokry Dwór
 • sołectwo Ozorzyce
 • osiedle Radwanice
 • miasto Siechnice
 • sołectwo Smardzów
 • sołectwo Sulimów
 • sołectwo Sulęcin – Szostakowice
 • osiedle Święta Katarzyna
 • sołectwo Trestno – Blizanowice
 • sołectwo Zacharzyce
 • sołectwo Zębice
 • osiedle Żerniki Wrocławskie

Dobrze skomunikowany teren z bogatą infrastrukturą techniczną oraz aktywnej społeczności i wysokich kwalifikacjach zawodowych. Tutejsza sieć telefoniczna należy do najlepszych w województwie. Dobrą komunikację zapewnia rozbudowany układ dróg lokalnych i przechodzące przez teren gminy krajowe i wojewódzkie, łączące Wrocław z Opolem oraz ze Strzelinem. Bliskość aglomeracji wrocławskiej, połączona z częściowo wiejskim charakterem obszaru i wynikającymi stąd zaletami – to niewątpliwe plusy Gminy Siechnice.

Najatrakcyjniejsze tereny inwestycyjne gminy położone są: wzdłuż drogi krajowej Wrocław – Opole w miejscowościach Radwanice, Siechnice, Groblice (budownictwo mieszkaniowe, handel, usługi i przemysł). Atutem gminy jest możliwość zapewnienia inwestorom pełnego technicznego uzbrojenia terenu wynikającego z dużego zagęszczenia istniejących sieci (woda; gaz; nowa oczyszczalnia ścieków z systemem kanalizacji sanitarnej; energia elektryczna; cyfrowe centrale telefoniczne z rezerwą numerów, połączone światłowodowo z Wrocławiem; możliwość podania energii cieplnej z Elektrociepłowni „Czechnica”). Najważniejsze zakłady pracy funkcjonujące na terenie gminy to: Elektrociepłownia „Czechnica” – Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A., Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej „Siechnice” sp. z o.o., Zakład Produkcji Wody w Mokrym Dworze – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu sp. z o.o.

Warto również wspomnieć o możliwościach rekreacyjnych i turystycznych. Część gminy położona wśród lasów starorzecza Odry stanowi znakomity teren dla wędkarzy. Wieś Kotowice i miasto Siechnice to dogodne punkty wypadowe dla turystyki pieszej i rowerowej.


WYCZYŚĆ
Biestrzyków

obejmuje obszar obrębu Biestrzyków

Zobacz więcej

Biestrzyków- działka 52/7

Obszar ograniczony do działki 52/7 położonej w obrębie Biestrzyków

Zobacz więcej

Blizanowice-Trestno 1:2000

obejmujący wieś Trestno

Zobacz więcej

Blizanowice-Trestno 1:5000

obejmujący wieś Blizanowice i Trestno oraz wschodnia częśc obrębu Siechnice

Zobacz więcej

Bogusławice wieś

obejmujacy wieś Bogusławice w granicach obrębu

Zobacz więcej

Groblice 1:2000

obejmujący wieś Groblice

Zobacz więcej

Groblice 1:5000

obejmujący wieś Groblice

Zobacz więcej

Groblice dz 35/2

Obszar obejmujący działkę 35/2 obręb Groblice

Zobacz więcej

Groblice obszar „A”

obejmuje obszar „A” położony we wschodniej części obrębu Groblice

Zobacz więcej

Groblice ul. Opolska

obejmuje część miasta Siechnice oraz część wsi Groblice – rejon ulic Opolskiej i Łąkowej

Zobacz więcej

85 wyników
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast