Blizanowice-Trestno 1:2000

< wróć do kategorii: Blizanowice-Trestno


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Blizanowice-Trestno

Autor: 2560

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice-Trestno oraz części obrębu Siechnice