Gmina Jordanów Śląski

GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI położona jest na Nizinie Śląskiej, na wschód od góry Ślęży. Zachodnia część gminy objęta jest Ślężańskim Parkiem Krajobrazowym. Przebiega tędy droga międzynarodowa z Wrocławia przez Kudowę do Pragi, także dobrze rozbudowana jest sieć dróg lokalnych. Osadnictwo na tych ziemiach datuje się już na 4000 lat p.n.e., zaś najliczniejsze ślady pochodzą z okresu tzw. wstęgowej kultury jordanowskiej.

W gminie znajdują się miejsca, które mogą zainteresować turystę, m. in. XVIII-wieczny dwór w Biskupicach, kościół parafialny p.w. św. Stanisława z XV wieku w Jordanowie, klasycystyczny pałac z XVIII wieku w Karolinie, kościół z XII wieku w Wilczkowicach.

Gmina ma wyraźnie charakter rolniczy – są tu bardzo żyzne gleby, toteż zajęcia większości mieszkańców związane są z rolnictwem. Znajdują się tu także złoża serpentynitu, nefrytu. Gmina posiada tereny przeznaczone na produkcję i usługi.


PLANY MIEJSCOWE - PODKATEGORIE


WYCZYŚĆ
Jordanów Śląski

obejmujący obręb Jordanów Śląski

Zobacz więcej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów Śląski

Zobacz więcej

2 wyniki