Radomierzyce


WYCZYŚĆ
Radomierzyce – północna część obrębu

Obszar obejmujący północną część obrębu Radomierzyce

Zobacz więcej

Radomierzyce cały

Zobacz więcej

Radomierzyce działki 49/2, 51/1

obejmuje obszar działki nr 49/2 i część działki 51/1 w Radomierzycach

Zobacz więcej

Radomierzyce działki 49/5 i 49/6

obejmuje działki ewidencyjne 49/5 i 49/6, Radomierzyce

Zobacz więcej

Radomierzyce działki 50/4-50/10

obejmuje obszar działek 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10 w Radomierzycach

Zobacz więcej

Radomierzyce teren „C”

Obszar obejmujący teren „C” we wsi Radomierzyce

Zobacz więcej

6 wyników