Gmina Kobierzyce

GMINA KOBIERZYCE – miejsce, które łączy. Położona w centrum Dolnego Śląska, przy granicy z miastem Wrocławiem oraz wzdłuż dróg krajowych nr 8 i nr 35 krzyżujących się z autostradą A-4 w „Węźle Bielańskim”, przy którym powstało centrum handlowo-usługowo-logistyczne o znaczeniu regionalnym. Konsekwentna polityka władz samorządowych, zaowocowała ogromną popularnością gminy wśród inwestorów polskich i zagranicznych. Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w powojennej Polsce o dużym znaczeniu dla całego kraju, było utworzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych.

Gmina Kobierzyce w ciągu ostatnich lat stała się synonimem wielkich inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych zmian. Rozwój gospodarczy gminy, znaczne zwiększenie się gminnego budżetu oraz szersze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zaowocowały wieloma nowymi inwestycjami. Powstały nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i ochrony zdrowia, obiekty sportowe i kulturalne. Ulice, drogi, i miejsca publiczne na terenie gminy zyskały nowy, zadbany wygląd. Zmodernizowano oświetlenie gminy, stworzono gminną komunikację.

Gmina Kobierzyce wyróżnia się na tle innych gmin w Polsce, ponieważ umiejętnie wykorzystuje swoje atuty na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Gminy zarówno dziś jak i w dalszej perspektywie. Rozwój gospodarczy sprzęga się tu z wyjątkowo twórczym i otwartym potencjałem ludzi. Dlatego Gmina Kobierzyce jest miejscem, które wciąż rozkwita.


WYCZYŚĆ
środkowo-zachodnia część obrębu Jaszowice

Obszar ograniczony do  działek nr 19, 20, 21 i 22 położonych w obrębie Jaszowice

Zobacz więcej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zobacz więcej

Szczepankowice

Zobacz więcej

Szczepankowice – dz. nr 1-4, 5/1-2, 6-17, 18/1, 20 i 141/1

Obszar ograniczony do  działek nr: 1-4, 5/1-2, 6-17, 18/1, 20, 141/1 położonych w obrębie Szczepankowice.

Zobacz więcej

Szczepankowice obręb

obejmujący obręb Szczepankowice z wyłączeniem mpzp wsi Szczepankowice (H2) i boiska sportowego we wsi Szczepankowice (H1)

Zobacz więcej

Szczepankowice wieś

Obszar ograniczony do wsi Szczepankowice

Zobacz więcej

Tyniec Mały – cz. południowa

ograniczony do terenów położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały.

Zobacz więcej

Tyniec Mały – część północno- środkowa

Obszar ograniczony do obszaru położonego przy ul. Parkowej w północno-środkowej części wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały – dz. 15

Obszar ograniczony do działki nr 15 położonej w obrębie Tyniec Mały.

Zobacz więcej

Tyniec Mały – działka nr 146/1, 147/3 oraz części działki nr 148/3 i 428

Obszar ograniczony do działek nr 146/1 i 147/3 oraz części działki nr 148/3 i 428 położonych we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

376 wyników