Bielany Wrocławskie


WYCZYŚĆ
Bialany Wrocławskie- ul. Niebieska i Atramentowa

Obszar położony w rejonie ul. Niebieskiej i Atramentowej w północnej części obrębu Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wr. – działki nr 259/30-32

ograniczony do działek nr 259/30-32 położonych w obrębie Bielany Wr.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławski- działka nr 286/31

Obszar ograniczony do działki nr 286/31 położonej we wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie

Obszar ograniczony do działki nr 286/187 położonej we wsi Bielany Wr.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie

Obszar ograniczony do działki nr 101/1 położonej we wsi Bielany Wrocławskie.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie

ograniczony jest: od północnego-wschodu i północnego-zachodu – granicą miasta Wrocławia – obręb Klecina; od południowego wschodu – trasą drogi krajowej Nr5 i Nr8; od południowego-zachodu – trasą autostrady A-4.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie

objęty zmianą planu ograniczony jest od wschodu: linią torów kolejowych; od południa: w części ul. Kłodzką, Sosnową i południową granicą działek nr 296/4 i 295; od zachodu: wzdłuż projektowanej obwodnicy drogi krajowej Nr 8 dla Bielan Wrocławskich, południową granicą działek nr 284/75, 284/76 i 284/77, wschodnią granicą działek nr 284/77 i 284/84, wzdłuż ul. Klecińskiej i Tynieckiej; od północy: wzdłuż autostrady A-4

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie

objęty zmianą planu ograniczony jest od wschodu: linią torów kolejowych; od południa: w części ul. Kłodzką i Świerkową; od zachodu: ulicą Przestrzenną i Ogrodową; od północy: ulicą Tyniecką oraz zjazdem na autostradę A4 w kierunku Katowic

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie – część działek nr: 284/71, 284/72, 284/73 i dz. nr 284/120

Obszar ograniczony do części działek nr: 284/71, 284/72, 284/73 i dz. nr 284/120 położonych we wsi Bielany Wrocławskie.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie – część środkowo-zachodnia

Obszar ograniczony do działek nr: 36, 37, 39, 40, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 173/1-4, 172 oraz części działek nr 38, 44, 171, 198, 296 i 302 położonych we wsi Bielany Wr.

Zobacz więcej

76 wyników