Bielany Wrocławskie


WYCZYŚĆ
Bielany Wrocławskie- ul. Klecińska, Towarowa i Handlowa

Obszar ograniczony do obszaru położonego przy ul. Klecińskiej, Towarowej, Handlowej w północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie, Domasław – rejon bażanciarni

ograniczony do działek nr: cz. 300/2, 300/3 i części dz. nr 300/1 i 306 położonych w obrębie Bielany Wrocławskie oraz nr 261/1, 262/5, 262/6, 263 i części dz. nr 344/1, 344/2 i 355 położonych w obrębie Domasław.

Zobacz więcej

Obręb Bielany Wrocławskie

Obszar ograniczony do wsi Bielany Wrocławskie, z wyłączeniem terenów położonych przy ul. Ryżowej, Kolejowej i Błękitnej oraz ul. Nektarowej i Błękitnej.

Zobacz więcej

Północno-zachodnia część Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości „Węzeł Bielański” położonej w obrębie Bielany Wrocławskie – część B.

Obszar ograniczony do działek nr: 280/15, 280/48-49 oraz części działek nr  280/35-36 – położonych w obrębie Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

74 wyników