Bielany Wrocławskie- północno- wschodnia część wsi

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2607

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Błękitnej w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie