Północno-zachodnia część Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości „Węzeł Bielański” położonej w obrębie Bielany Wrocławskie – część B.

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: zmiana-planu

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2607

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości „Węzeł Bielański” położonej w obrębie Bielany Wrocławskie - część B