Bielany Wrocławskie

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: zmiana-planu

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2497

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Bielany Wrocławskie.