Bielany Wrocławskie

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2568

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Klecińskiej w północnej części wsi Bielany Wrocławskie.