Bielany Wrocławskie


WYCZYŚĆ
Bielany Wrocławskie – działki 346/1, 296/40

Obszar ograniczony do działek nr 346/1 i 296/40 położonych we wsi Bielany Wr.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie – działki nr 24, 25/1-3, 33/1-2, 34, 35, 52, 329/1, 329/4-9 i części działek nr 23, 26, 30/2 i 284/93

ograniczony do działek nr 24, 25/1-3, 33/1-2, 34, 35, 52, 329/1, 329/4-9 i części działek nr 23, 26, 30/2 i 284/93 położonych we wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie – działki nr 286/125-129 oraz część działki nr 286/60

Obszar ograniczony do działek nr 286/125-129 oraz część działki nr 286/60 położonej we wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie – działki nr 99/2, 100/1-100/4

ograniczony do działek nr: 99/2-4, 100/1-4 położonych we wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie – skrzyżowanie ul. Tęczowej i Logistycznej

Obszar ograniczony do działek nr 282/51, 282/58 i 282/59 położonych w obrębie Bielany Wr.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie – ul. Handlowa

Obszar ograniczony do działek nr 25/2, 284/100, 284/192 położonych we wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie – ul. Kłodzka, Południowa i Sadownicza

Obszar ograniczony do obszarów przy ul. Kłodzkiej, Południowej i Sadowniczej w południowo-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie – obszar B.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie – ul. Wrocławska i Kolejowa

Obszar ograniczony do obszaru przy ul. Wrocławskiej i Kolejowej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie część północna

ograniczony jest od północy granicą obrębu wsi Bielany Wrocławskie; od zachodu drogą krajową Nr 8; od południa autostradą A-4; od wschodu linia kolejową, granicą bonitacyjną gleby klasy IIIb i II oraz granicą działki nr 259/13.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie część północno-wschodnia, droga wojewódzka

obejmujący części działek nr: 259/2, 260/2, 261/2, 262, 263/38, 263/7, 263/8 oraz 264, ograniczony od zachodu granicą działki nr 259/2 i od wschodu granicą administracyjną miasta Wrocławia

Zobacz więcej

74 wyników