Bielany Wrocławskie – ul. Handlowa

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2515

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Handlowej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie