Bielany Wrocławskie – ul. Wrocławska i Kolejowa

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2248

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Wrocławskiej i Kolejowej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie