Bielany Wrocławskie – działki 241/42 i 241/43 przy ulicy Kłodzkiej

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Kłodzkiej w południowo-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie