Bielany Wrocławskie – ul. Kłodzka, Południowa i Sadownicza

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 7230

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Kłodzkiej, Południowej i Sadowniczej w południowo-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie – obszar B.