Bielany Wrocławskie część północna

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2497

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce