Cieszyce


WYCZYŚĆ
Cieszyce

ograniczymi od północy: północną granicą działki nr 93 oraz drogami polnymi nr 98 i 100; od wschodu: drogą polną nr 69; od południa drogą polna nr 77/2; od zachodu: wschodną granica działki nr 135 – pas drogowy drogi krajowej Nr 8

Zobacz więcej

Cieszyce – dz. 44

Obszar ograniczony do działki nr 44 położonej we wsi Cieszyce.

Zobacz więcej

Cieszyce – środkowo-zachodnia część wsi

ograniczony do obszaru przy ul. Zachodniej, Kasztanowej i Krótkiej w środkowo-zachodniej części wsi Cieszyce

Zobacz więcej

Cieszyce część północna

ograniczony: od północy – wzdłuż cieku wodnego o nr 35; od wschodu ? wzdłuż cieku wodnego o nr 46; od południa ? drogą o nr 43, zachodnimi granicami działek nr 42/2, 42/1 i 41 oraz wzdłuż drogi polnej nr 34; od zachodu ? zachodnią granicą działki nr 33/3

Zobacz więcej

Cieszyce część południowo-wschodnia – ul. Polna

Obszar ograniczony do działki nr 111/1 położonej we wsi Cieszyce.

Zobacz więcej

Cieszyce obręb

obejmujący obręb Cieszyce z wyłączeniem mpzp: wsi Cieszyce (G5) , północnej części wsi Cieszyce (G7) i mpzp we wsi Cieszyce (G2)

Zobacz więcej

Cieszyce wieś

ograniczony ulicami: Kasztanową, Wrocławską, Kwiatową i Pałacową we wsi Cieszyce

Zobacz więcej

Cieszyce wieś

Obszar ograniczony do wsi Cieszyce

Zobacz więcej

Cieszyce wschodnia część wsi

obejmujący wschodnią część wsi Cieszyce

Zobacz więcej

9 wyników
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast