Cieszyce część południowo-wschodnia – ul. Polna

< wróć do kategorii: Cieszyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Cieszyce

Autor: 2524

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Polnej w południowo-wschodniej części wsi Cieszyce.