Cieszyce – dz. 44

< wróć do kategorii: Cieszyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Cieszyce

Autor: 2524

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Akacjowej w środkowo-wschodniej części wsi Cieszyce