Królikowice


WYCZYŚĆ
Królikowice – część północno-wschodnia – ul. Kobierzycka i ul. Długa

Obszar ograniczony do obszaru położonego po obu stronach ul. Kobierzyckiej i Długiej w północno-wschodniej części wsi Królikowice.

Zobacz więcej

Królikowice obręb

ograniczony do obrębu Królikowice z wyłączeniem mpzp: wsi Królikowice (F1) i północno-zachodniej części wsi Królikowice (F2)

Zobacz więcej

Królikowice wieś

Obszar ograniczony do wsi Królikowice

Zobacz więcej

Królikowice- ul. Zielona i Pogodna

Obszar ograniczony do obszaru położonego przy ul. Zielonej i Pogodnej we wschodniej części wsi Królikowice.

Zobacz więcej

4 wyniki