Królikowice – część północno-wschodnia – ul. Kobierzycka i ul. Długa

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2614

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Kobierzyckiej i Długiej w północno-wschodniej części wsi Królikowice