Ślęza wieś

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2497

Miejscowy plan szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Ślęza, gmina Kobierzyce.