Ślęza południowo-wschodniej części wsi, ul. Parkowa

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2244

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej w południowo-wschodniej części wsi Ślęza.