Krzyżowice-Wierzbica, Małuszów, Żerniki Małe


WYCZYŚĆ
Krzyżowice, Małuszów, Żerniki Małe

ograniczony od północy drogą krajową Nr 35, od wschodu: granicą obrębu Tyniec Mały, projektowaną linią energetyczną 400kV w obrębie Żerniki Małe i granicą obrębu Żerniki Małe, od południa drogą powiatową, od zachodu droga powiatową i granicami działek nr 89, 83, 78, 68

Zobacz więcej

1 wynik