Tyniec Mały


WYCZYŚĆ
Bielany Wrocławskie i Tyniec Mały północna część obrębów

ograniczony od północy granicą Gminy Kobierzyce, od wschodu Autostradową Obwodnicą Wrocławia, od południa AOW i projektowanym obejściem wsi Tyniec Mały na drodze krajowej Nr35, od zachodu granicą obrębu

Zobacz więcej

Północno-środkowej część wsi Tyniec Mały przy ulicy Wrocławskiej

Obszar ograniczony do części działki nr 371/22 położonej we wsi Tyniec Mały.

Zobacz więcej

Tyniec Mały – cz. południowa

ograniczony do terenów położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały.

Zobacz więcej

Tyniec Mały – dz. 15

Obszar ograniczony do działki nr 15 położonej w obrębie Tyniec Mały.

Zobacz więcej

Tyniec Mały – dz. 176, 177, 248/3 i 433

Obszar ograniczony do działek nr 176, 177, 248/3 i 433  położonych w obrębie Tyniec Mały.

Zobacz więcej

Tyniec Mały – dz. 348/10 i 348/13

Obszar ograniczony do działek nr 348/10 i 348/13 położonych we wsi Tyniec Mały.

Zobacz więcej

Tyniec Mały – dz. 453/5

Obszar ograniczony do działki nr 453/5 położonej we wsi Tyniec Mały.

Zobacz więcej

Tyniec Mały – dz. nr 127/4, 127/10 i 127/18

Obszar ograniczony do działek nr 127/4, 127/10 i 127/18 położonych we wsi Tyniec Mały.

Zobacz więcej

Tyniec Mały – dz. nr 158/59

Obszar ograniczony do działki nr 158/59 położonej we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały – działka nr 146/1, 147/3 oraz części działki nr 148/3 i 428

Obszar ograniczony do działek nr 146/1 i 147/3 oraz części działki nr 148/3 i 428 położonych we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

33 wyników
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast