Tyniec Mały – dz. 15

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2524

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej położonych przy ul. Żernickiej w południowej części obrębu Tyniec Mały.