Tyniec Mały – cz. południowa

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2244

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały.