Tyniec Mały – rejon ulicy Ryszarda Chomicza

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2568

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Ryszarda Chomicza w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały.