Domasław, Chrzanów


WYCZYŚĆ
Domasław i Chrzanów części obrębów

o nieregularnym kształcie, od południa pas o szerokości około 130m położony wzdłuż projektowanej linii 400kV relacji Pasikurowice-Wrocław Południe (Małuszów) – wariant 3, od zachodu ograniczony linią kolejową, od południa wchodzący na obręb Chrzanów do granicy działek nr 83 i 86, od zachodu i północnego-zachodu ograniczony granicą obrębu

Zobacz więcej

1 wynik