Ślęza


WYCZYŚĆ
Ślęza – przy ul. Pszennej w północnej części wsi Ślęza

Obszar ograniczony od północny granicą pasa drogowego drogi gminnej, od południa granicą pasa drogi powiatowej nr 1951D, od wschodu południową granicą działki nr 14

Zobacz więcej

Ślęza – dz. 134/1

Obszar ograniczony do działki nr 134/1 położonej we wsi Ślęza

Zobacz więcej

Ślęza – dz. nr 153 -156, 189-192 ora część dz. nr 186 i 187

Obszar ograniczony do działek nr 153, 154, 155, 156, 189, 190, 191, 192 oracz części działek nr 186 i 187 położonych we wsi Ślęza

Zobacz więcej

Ślęza – północna część wsi

ograniczony od północy granicą obrębu Ślęza, a od południa południową granicą pasa drogi powiatowej nr 1951D, południową granicą działki nr 14 oraz autostradą A4

Zobacz więcej

Ślęza – ul. Przystankowa

ograniczony do dz. nr 134/6 położonej w obrębie Ślęza

Zobacz więcej

Ślęza – ul. Przystankowa, Dworcowa

Obszar ograniczony do dz. nr 134/3 położonej w obrębie Ślęza.

Zobacz więcej

Ślęza – ul. Rekreacyjna

ograniczony od zachodu linią kolejową, od północy autostradą A4, od wschodu drogą polną nr 179, a od południa granicami działek nr 24 i 134/1 położonymi w obrębie Ślęza.

Zobacz więcej

Ślęza część „A”

obejmujący środkową część wsi Ślęza

Zobacz więcej

Ślęza część północna

obejmujący północną część wsi Ślęza

Zobacz więcej

Ślęza część północno-środkowa

Obszar ograniczony do działki nr 58/3 położonej we wsi Ślęza.

Zobacz więcej

25 wyników