Gmina Kobierzyce

GMINA KOBIERZYCE – miejsce, które łączy. Położona w centrum Dolnego Śląska, przy granicy z miastem Wrocławiem oraz wzdłuż dróg krajowych nr 8 i nr 35 krzyżujących się z autostradą A-4 w „Węźle Bielańskim”, przy którym powstało centrum handlowo-usługowo-logistyczne o znaczeniu regionalnym. Konsekwentna polityka władz samorządowych, zaowocowała ogromną popularnością gminy wśród inwestorów polskich i zagranicznych. Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w powojennej Polsce o dużym znaczeniu dla całego kraju, było utworzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych.

Gmina Kobierzyce w ciągu ostatnich lat stała się synonimem wielkich inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych zmian. Rozwój gospodarczy gminy, znaczne zwiększenie się gminnego budżetu oraz szersze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zaowocowały wieloma nowymi inwestycjami. Powstały nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i ochrony zdrowia, obiekty sportowe i kulturalne. Ulice, drogi, i miejsca publiczne na terenie gminy zyskały nowy, zadbany wygląd. Zmodernizowano oświetlenie gminy, stworzono gminną komunikację.

Gmina Kobierzyce wyróżnia się na tle innych gmin w Polsce, ponieważ umiejętnie wykorzystuje swoje atuty na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Gminy zarówno dziś jak i w dalszej perspektywie. Rozwój gospodarczy sprzęga się tu z wyjątkowo twórczym i otwartym potencjałem ludzi. Dlatego Gmina Kobierzyce jest miejscem, które wciąż rozkwita.


WYCZYŚĆ
Tyniec Mały – działki 6/7, 6/40

Obszar ograniczony do działek nr 6/7 i 6/40 położonych we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały – północno-środkowa część obrębu

ograniczony: ul. Parkową, granicą gminy Kobierzyce, drogą krajową Nr 35 i drogami polnymi nr 275 i 430 w obrębie Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały – rejon ulicy Ryszarda Chomicza

Obszar położony w rejonie ulicy Ryszarda Chomicza w obrębie Tyniec Mały.

Zobacz więcej

Tyniec Mały – wieś

obszar ograniczony do obszaru wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały część północno-wschodnia obrębu

obejmujący północno-wschodnią część obrębu Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały część południowa obrębu

obejmujący południową część obrębu Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały środkowo-zachodnia część wsi

ograniczony do dz. nr 145, 146, 147/1-2 i części działek nr 143/2, 144/1-2 148/1-3,127/4 i 127/10 położonych w obrębie Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały ul. Tyniecka, ul. Koreańska, ul. Innowacyjna

obszar ograniczony do obszaru położonego przy ul. Tynieckiej, Koreańskiej i Innowacyjnej w obrębach: Biskupice Podgórne i Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały wieś

Obszar ograniczony do obszaru wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały- działka nr 3/6

Obszar ograniczony do części działki nr 3/6 położonej w obrębie Tyniec Mały

Zobacz więcej

376 wyników