Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: zmiana-studium

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2497

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce

Informujemy, że  23 lipca 2021 r. od godz. 19:00 do 19:30 nastąpi przerwa w dostępie do serwisu mapowego wroSIP i Portalu Obsługi Klienta

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast