Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: zmiana-studium

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2497

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce