Gmina Kobierzyce

GMINA KOBIERZYCE – miejsce, które łączy. Położona w centrum Dolnego Śląska, przy granicy z miastem Wrocławiem oraz wzdłuż dróg krajowych nr 8 i nr 35 krzyżujących się z autostradą A-4 w „Węźle Bielańskim”, przy którym powstało centrum handlowo-usługowo-logistyczne o znaczeniu regionalnym. Konsekwentna polityka władz samorządowych, zaowocowała ogromną popularnością gminy wśród inwestorów polskich i zagranicznych. Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w powojennej Polsce o dużym znaczeniu dla całego kraju, było utworzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych.

Gmina Kobierzyce w ciągu ostatnich lat stała się synonimem wielkich inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych zmian. Rozwój gospodarczy gminy, znaczne zwiększenie się gminnego budżetu oraz szersze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zaowocowały wieloma nowymi inwestycjami. Powstały nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i ochrony zdrowia, obiekty sportowe i kulturalne. Ulice, drogi, i miejsca publiczne na terenie gminy zyskały nowy, zadbany wygląd. Zmodernizowano oświetlenie gminy, stworzono gminną komunikację.

Gmina Kobierzyce wyróżnia się na tle innych gmin w Polsce, ponieważ umiejętnie wykorzystuje swoje atuty na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Gminy zarówno dziś jak i w dalszej perspektywie. Rozwój gospodarczy sprzęga się tu z wyjątkowo twórczym i otwartym potencjałem ludzi. Dlatego Gmina Kobierzyce jest miejscem, które wciąż rozkwita.


WYCZYŚĆ
Tyniec nad Ślęzą – działka 626/2

Obszar ograniczony do działki nr  626/2 położonej w obrębie Tyniec nad Ślęzą

Zobacz więcej

Tyniec nad Ślęzą – działka nr 46

Obszar ograniczony do działki nr  46 położonej w obrębie Tyniec nad Ślęzą

Zobacz więcej

Tyniec nad Ślęzą – obręb

obejmujący obręb Tyniec nad Ślężą i część północno-zachodnią obrębu Pustków Wilczkowski, z wyłączeniem wsi Tyniec nad Ślężą oraz dz. Nr 69, 72, 74, 83/1, 83/2 i cz. dz nr 62, 73 i 79

Zobacz więcej

Tyniec nad Ślęzą obręb

obejmujący obręb Tyniec nad Ślęzą z wyłączeniem mpzp wsi Tyniec nad Ślęzą (J1)

Zobacz więcej

Tyniec nad Ślęzą wieś

Obszar obejmujący wieś Tyniec nad Ślęzą

Zobacz więcej

Tyniec Nad Ślęzą- część działki nr 4

Obszar ograniczony do części działki nr 4 położonej w obrębie Tyniec nad Ślęzą

Zobacz więcej

Tyniec nad Ślęzą- działki nr 454/1, 454/2 oraz 455

Obszar ograniczony do działek nr 454/1, 454/2 oraz 455 w południowo-zachodniej części wsi Tyniec nad Ślęzą

Zobacz więcej

Wierzbice – dz. nr 69/7

Obszar ograniczony do działki nr 69/7 położonej we wsi Wierzbice.

Zobacz więcej

Wierzbice – dz. nr 99

Obszar ograniczony do działki nr 99 położonej we wsi Wierzbice.

Zobacz więcej

Wierzbice część północno-wschodnia obrębu

ograniczony od wschodu linią kolejową, od południa drogą wojewódzką nr 346, od zachodu drogą krajową Nr 8

Zobacz więcej

375 wyników