Gmina Kobierzyce

GMINA KOBIERZYCE – miejsce, które łączy. Położona w centrum Dolnego Śląska, przy granicy z miastem Wrocławiem oraz wzdłuż dróg krajowych nr 8 i nr 35 krzyżujących się z autostradą A-4 w „Węźle Bielańskim”, przy którym powstało centrum handlowo-usługowo-logistyczne o znaczeniu regionalnym. Konsekwentna polityka władz samorządowych, zaowocowała ogromną popularnością gminy wśród inwestorów polskich i zagranicznych. Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w powojennej Polsce o dużym znaczeniu dla całego kraju, było utworzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych.

Gmina Kobierzyce w ciągu ostatnich lat stała się synonimem wielkich inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych zmian. Rozwój gospodarczy gminy, znaczne zwiększenie się gminnego budżetu oraz szersze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zaowocowały wieloma nowymi inwestycjami. Powstały nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i ochrony zdrowia, obiekty sportowe i kulturalne. Ulice, drogi, i miejsca publiczne na terenie gminy zyskały nowy, zadbany wygląd. Zmodernizowano oświetlenie gminy, stworzono gminną komunikację.

Gmina Kobierzyce wyróżnia się na tle innych gmin w Polsce, ponieważ umiejętnie wykorzystuje swoje atuty na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Gminy zarówno dziś jak i w dalszej perspektywie. Rozwój gospodarczy sprzęga się tu z wyjątkowo twórczym i otwartym potencjałem ludzi. Dlatego Gmina Kobierzyce jest miejscem, które wciąż rozkwita.


WYCZYŚĆ
Tyniec Mały, Domasław, Księginice – linia energetyczna

o pasie szerokości około 130 m położony wzdłuż projektowanej linii 400kV relacji Pasikurowice-Wrocław Południe (Małuszów) – wariant 1

Zobacz więcej

Tyniec Mały, Racławice Wielkie

ograniczony od północy ciekiem wodnym nr 2 i 32, od wschodu granicą obrębu, od południa i zachodu granicami działek nr 3/3, 3/8 położonymi w obrębie Racławice Wielkie i południową granicą obrębu Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec nad Ślęzą

Wieś Tyniec nad Ślęzą

Zobacz więcej

Tyniec nad Ślęzą

Obszar obejmujący teren wsi Tyniec nad Ślęzą

Zobacz więcej

Tyniec nad Ślęzą – działka 626/2

Obszar ograniczony do działki nr  626/2 położonej w obrębie Tyniec nad Ślęzą

Zobacz więcej

Tyniec nad Ślęzą – działka nr 46

Obszar ograniczony do działki nr  46 położonej w obrębie Tyniec nad Ślęzą

Zobacz więcej

Tyniec nad Ślęzą – obręb

obejmujący obręb Tyniec nad Ślężą i część północno-zachodnią obrębu Pustków Wilczkowski, z wyłączeniem wsi Tyniec nad Ślężą oraz dz. Nr 69, 72, 74, 83/1, 83/2 i cz. dz nr 62, 73 i 79

Zobacz więcej

Tyniec nad Ślęzą obręb

obejmujący obręb Tyniec nad Ślęzą z wyłączeniem mpzp wsi Tyniec nad Ślęzą (J1)

Zobacz więcej

Tyniec nad Ślęzą wieś

Obszar obejmujący wieś Tyniec nad Ślęzą

Zobacz więcej

Tyniec Nad Ślęzą- część działki nr 4

Obszar ograniczony do części działki nr 4 położonej w obrębie Tyniec nad Ślęzą

Zobacz więcej

379 wyników