Gmina Kobierzyce

GMINA KOBIERZYCE – miejsce, które łączy. Położona w centrum Dolnego Śląska, przy granicy z miastem Wrocławiem oraz wzdłuż dróg krajowych nr 8 i nr 35 krzyżujących się z autostradą A-4 w „Węźle Bielańskim”, przy którym powstało centrum handlowo-usługowo-logistyczne o znaczeniu regionalnym. Konsekwentna polityka władz samorządowych, zaowocowała ogromną popularnością gminy wśród inwestorów polskich i zagranicznych. Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w powojennej Polsce o dużym znaczeniu dla całego kraju, było utworzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych.

Gmina Kobierzyce w ciągu ostatnich lat stała się synonimem wielkich inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych zmian. Rozwój gospodarczy gminy, znaczne zwiększenie się gminnego budżetu oraz szersze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zaowocowały wieloma nowymi inwestycjami. Powstały nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i ochrony zdrowia, obiekty sportowe i kulturalne. Ulice, drogi, i miejsca publiczne na terenie gminy zyskały nowy, zadbany wygląd. Zmodernizowano oświetlenie gminy, stworzono gminną komunikację.

Gmina Kobierzyce wyróżnia się na tle innych gmin w Polsce, ponieważ umiejętnie wykorzystuje swoje atuty na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Gminy zarówno dziś jak i w dalszej perspektywie. Rozwój gospodarczy sprzęga się tu z wyjątkowo twórczym i otwartym potencjałem ludzi. Dlatego Gmina Kobierzyce jest miejscem, które wciąż rozkwita.


WYCZYŚĆ
Wierzbice część północno-wschodnia obrębu

ograniczony od wschodu linią kolejową, od południa drogą wojewódzką nr 346, od zachodu drogą krajową Nr 8

Zobacz więcej

Wierzbice część południowo-wschodnia obrębu

ograniczony od północy drogą wojewódzką Nr 346, od wschodu linią kolejową, od południa granicą obrębu, od zachodu drogą krajową Nr 8

Zobacz więcej

Wierzbice część środkowa obrębu

obejmujący środkową część obrębu Wierzbice z wyłączeniem mpzp wsi Wierzbice (G1), zachodniej części wsi Wierzbice oraz pozostałych części obrębu Wierzbice

Zobacz więcej

Wierzbice część wschodnia wsi

ograniczony jest od północy: drogą polną nr 327; od wschodu: drogą krajową Nr 8; od południa granicą działki nr 280/1; od zachodu rowem melioracyjnym nr 329

Zobacz więcej

Wierzbice i Szczepankowice część obrębów

ograniczony od północy gracicą obrębów Wierzbice i Szczepankowice, od wschodu drogą powiatową 1962D, od południa drogą wojewódzką Nr 346, od zachodu linią kolejową

Zobacz więcej

Wierzbice środkowo-północna część obrębu

ograniczony od północy ciekiem wodnym nr 329, od wschodu drogą polną nr 273, od południa drogą wojewódzką nr 346, od zachodu drogą polną nr 264

Zobacz więcej

Wierzbice środkowo-południowa część obrębu

ograniczony od północy drogą wojewódzką nr 346, od wschodu drogą krajową Nr8, od południa i zachodu granicą działki nr 216 i ciekami wodnymi nr 194 i 205

Zobacz więcej

Wierzbice wieś część środkowa

ograniczony do obszaru działek nr 32/7 i 32/15, położonych we wsi Wierzbice

Zobacz więcej

Wierzbice- część działki 464

Obszar ograniczony do części działki nr 464 położonej w obrębie Wierzbice

Zobacz więcej

Wierzbice- działki nr 26/1, 26/2, 26/3

Obszar ograniczony do działek nr 26/1, 26/2, 26/3 położonej we wsi Wierzbice

Zobacz więcej

376 wyników