Jaszowice


WYCZYŚĆ
Jaszowice – dz. nr 23, 142 i część dz. nr 139

Obszar ograniczony do działek nr 23 i 142 oraz części działki nr 139 położonych we wsi Jaszowice.

Zobacz więcej

Jaszowice – działki nr 108, 109 i 156

ograniczony do części działek nr 108, 109 i 156 położonych we wsi Jaszowice

Zobacz więcej

Jaszowice część wsi

obejmujący część wsi Jaszowice

Zobacz więcej

Jaszowice działka nr 59/4 i część działki nr 59/5

Obszar ograniczony do działki nr 59/4 i części działki nr 59/5 położonych we wsi Jaszowice

Zobacz więcej

Jaszowice obręb

obejmujący obręb Jaszowice z wyłączeniem mpzp wsi Jaszowice

Zobacz więcej

Jaszowice wieś

obejmujący wieś Jaszowice

Zobacz więcej

Jaszowice wieś

Obszar ograniczony do wsi Jaszowice

Zobacz więcej

Jaszowice wieś – działki 57/3 i 63/7 oraz 58, 59/2, 60/2 i 63/1

Obszar ograniczony do działek nr 57/3 i 63/7 oraz części działek nr 58, 59/2, 60/2 i 63/1 położonych we wsi Jaszowice.

Zobacz więcej

środkowo-zachodnia część obrębu Jaszowice

Obszar ograniczony do  działek nr 19, 20, 21 i 22 położonych w obrębie Jaszowice

Zobacz więcej

9 wyników