Kobierzyce i Królikowice


WYCZYŚĆ
Kobierzyce wieś oraz Królikowice wieś

ograniczony do działek nr 2/1, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 8 oraz części działek nr 7i 9 położonych we wsi Kobierzyce oraz części działek nr 90/1 i 264 położonych we wsi Królikowice

Zobacz więcej

1 wynik