Tyniec Mały część północno-wschodnia obrębu

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2607

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części obrębu Tyniec Mały.