Gmina Kobierzyce

GMINA KOBIERZYCE – miejsce, które łączy. Położona w centrum Dolnego Śląska, przy granicy z miastem Wrocławiem oraz wzdłuż dróg krajowych nr 8 i nr 35 krzyżujących się z autostradą A-4 w „Węźle Bielańskim”, przy którym powstało centrum handlowo-usługowo-logistyczne o znaczeniu regionalnym. Konsekwentna polityka władz samorządowych, zaowocowała ogromną popularnością gminy wśród inwestorów polskich i zagranicznych. Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w powojennej Polsce o dużym znaczeniu dla całego kraju, było utworzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych.

Gmina Kobierzyce w ciągu ostatnich lat stała się synonimem wielkich inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych zmian. Rozwój gospodarczy gminy, znaczne zwiększenie się gminnego budżetu oraz szersze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zaowocowały wieloma nowymi inwestycjami. Powstały nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i ochrony zdrowia, obiekty sportowe i kulturalne. Ulice, drogi, i miejsca publiczne na terenie gminy zyskały nowy, zadbany wygląd. Zmodernizowano oświetlenie gminy, stworzono gminną komunikację.

Gmina Kobierzyce wyróżnia się na tle innych gmin w Polsce, ponieważ umiejętnie wykorzystuje swoje atuty na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Gminy zarówno dziś jak i w dalszej perspektywie. Rozwój gospodarczy sprzęga się tu z wyjątkowo twórczym i otwartym potencjałem ludzi. Dlatego Gmina Kobierzyce jest miejscem, które wciąż rozkwita.


WYCZYŚĆ
Bielany Wrocławskie i Ślęza część północno-środkowa

działki nr 139 w obrębie Ślęza i 298, 299/1, 299/2, 300/1, 300/2, 300/3 w obrębie Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie i Ślęza część południowo-wschodnia

obejmujący węzeł autostradowy autostrady A-4 oraz jej odcinek do wiaduktu nad autostradą we wsi Ślęza wraz z działkami zawartymi pomiędzy: torami kolejowymi, północną granicą działek nr 134/1 i 135/1 oraz rzeką Ślęzą w obrębie Ślęza

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie i Tyniec Mały północna część obrębów

ograniczony od północy granicą Gminy Kobierzyce, od wschodu Autostradową Obwodnicą Wrocławia, od południa AOW i projektowanym obejściem wsi Tyniec Mały na drodze krajowej Nr35, od zachodu granicą obrębu

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie i Wysoka część północna

obejmujący północną część obrębów Bielany Wrocławskie i Wysoka

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie obszar przy ul. Tęczowej

Obszar ograniczony do działek nr 283/4, 282/35 i 282/36 położonych w obrębie Bielany Wr.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie odcinek dróg krajowych Nr 5 i 8

obejmujący działki nr 254/5, 255/5, 256/2 oraz części działek nr 246/13, 257, 258 w obrębie Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie północna część obrębu

ograniczony do części działki nr 259/14 położonej w obrębie Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie północno-zachodnia część obrębu

obejmuje teren na północ od istniejącej linii energetycznej 220kV do granicy Gminy Kobierzyce

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie północno-zachodnia część wsi

ograniczony do terenu okręślonego na zalaczniku graficznym do uchwały

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie rejon ulicy Logistycznej

Obszar ograniczony do działek nr: 211, 294/2-9, 283/23, 283/27-32 oraz części działki nr 302 położonych w obrębie Bielany Wrocławskie.

Zobacz więcej

352 wyników
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast