Bielany Wrocławskie i Wysoka część północna

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie, Wysoka


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie, Wysoka

Autor: 2593

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębów Bielany Wrocławskie i Wysoka.