Bielany Wrocławskie i Ślęza część południowo-wschodnia

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie, Ślęza


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie, Ślęza

Autor: 2568

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obrębów Bielany Wrocławskie i Ślęza.