Gmina Kobierzyce

GMINA KOBIERZYCE – miejsce, które łączy. Położona w centrum Dolnego Śląska, przy granicy z miastem Wrocławiem oraz wzdłuż dróg krajowych nr 8 i nr 35 krzyżujących się z autostradą A-4 w „Węźle Bielańskim”, przy którym powstało centrum handlowo-usługowo-logistyczne o znaczeniu regionalnym. Konsekwentna polityka władz samorządowych, zaowocowała ogromną popularnością gminy wśród inwestorów polskich i zagranicznych. Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w powojennej Polsce o dużym znaczeniu dla całego kraju, było utworzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych.

Gmina Kobierzyce w ciągu ostatnich lat stała się synonimem wielkich inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych zmian. Rozwój gospodarczy gminy, znaczne zwiększenie się gminnego budżetu oraz szersze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zaowocowały wieloma nowymi inwestycjami. Powstały nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i ochrony zdrowia, obiekty sportowe i kulturalne. Ulice, drogi, i miejsca publiczne na terenie gminy zyskały nowy, zadbany wygląd. Zmodernizowano oświetlenie gminy, stworzono gminną komunikację.

Gmina Kobierzyce wyróżnia się na tle innych gmin w Polsce, ponieważ umiejętnie wykorzystuje swoje atuty na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Gminy zarówno dziś jak i w dalszej perspektywie. Rozwój gospodarczy sprzęga się tu z wyjątkowo twórczym i otwartym potencjałem ludzi. Dlatego Gmina Kobierzyce jest miejscem, które wciąż rozkwita.


WYCZYŚĆ
Bielany Wrocławskie- część działki nr 284/87

Obszar ograniczony do części działki nr 284/87 położonej w obrębie Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie- część działki nr 294/8, 294/9 i 211

Obszar ograniczony do części działek nr 294/8, 294/9 i 211 położonych w obrębie Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie- części działki nr 284/122 i działki nr 284/123

Obszar ograniczony do części działki nr 284/122 i działki nr 284/123 położonych w obrębie Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie- działka 113/11

Obszar ograniczony do działki nr 113/11 położonej we wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie- działka nr 113/12

Obszar ograniczony do działki nr 113/12 położonej we wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie- działka nr 240/1 i 240/2

Obszar ograniczony do działek nr 240/1 i 240/2 położonych we wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie- działka nr 242/32 i części działki nr 242/34

Obszar ograniczony do działki nr 242/32 i części działki nr 242/34 położonych we wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie- działka nr 280/38

Obszar ograniczony do działki nr 280/38 położonej we wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie- działka nr 282/59 oraz części działek nr 282/51, 252/58

Obszar ograniczony do działki nr 282/59 oraz do części działek nr 282/51 i 252/58 położonych w obrębie Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie- działka nr 284/171 oraz część działki nr 284/163

Obszar ograniczony do działki nr 284/171 oraz części działki nr 284/163 położonej w obrębie Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

355 wyników
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast