Gmina Kobierzyce

GMINA KOBIERZYCE – miejsce, które łączy. Położona w centrum Dolnego Śląska, przy granicy z miastem Wrocławiem oraz wzdłuż dróg krajowych nr 8 i nr 35 krzyżujących się z autostradą A-4 w „Węźle Bielańskim”, przy którym powstało centrum handlowo-usługowo-logistyczne o znaczeniu regionalnym. Konsekwentna polityka władz samorządowych, zaowocowała ogromną popularnością gminy wśród inwestorów polskich i zagranicznych. Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w powojennej Polsce o dużym znaczeniu dla całego kraju, było utworzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych.

Gmina Kobierzyce w ciągu ostatnich lat stała się synonimem wielkich inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych zmian. Rozwój gospodarczy gminy, znaczne zwiększenie się gminnego budżetu oraz szersze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zaowocowały wieloma nowymi inwestycjami. Powstały nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i ochrony zdrowia, obiekty sportowe i kulturalne. Ulice, drogi, i miejsca publiczne na terenie gminy zyskały nowy, zadbany wygląd. Zmodernizowano oświetlenie gminy, stworzono gminną komunikację.

Gmina Kobierzyce wyróżnia się na tle innych gmin w Polsce, ponieważ umiejętnie wykorzystuje swoje atuty na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Gminy zarówno dziś jak i w dalszej perspektywie. Rozwój gospodarczy sprzęga się tu z wyjątkowo twórczym i otwartym potencjałem ludzi. Dlatego Gmina Kobierzyce jest miejscem, które wciąż rozkwita.


WYCZYŚĆ
Bielany Wrocławskie rejon ulicy Logistycznej

Obszar ograniczony do działek nr: 211, 294/2-9, 283/23, 283/27-32 oraz części działki nr 302 położonych w obrębie Bielany Wrocławskie.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie RSRP „Węzeł Bielański „część północno-zachodnia

obszar ograniczony do działek nr: 280/15, 280/35-36, 280/48-49 oraz część działki nr 280/10 – położonych w obrębie Bielany Wrocławskie.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie RSRP „Węzeł Bielański”

ograniczony do działek nr: 280/34, 280/41, 280/52-58, 280/61-69 – położonych w obrębie Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie środkowa część wsi

ograniczony ul. Dworcową, ul. Wiosenną i torami kolejowymi

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie środkowo – zachodnia część obrębu

ograniczony od północy drogą gminną nr 287, od wschodu droga krajową Nr 35, od południa drogą gminną nr 319 w obrębie Tyniec Mały, od zachodu granicą Gminy Kobierzyce.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie ul. Błękitna

ograniczony do działek nr 286/62, 286/68, 286/69, 286/95, 286/96, 328/28, 328/40 i 328/41

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa i Ryżowa

ograniczony do działek nr 286/32 i 286/35 oraz części działek nr 286/28, 286/34 i 286/51-52 w Bielanach Wrocławskich

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie ul. Niebieska, Atramentowa

ograniczony od strony zachodniej, północnej i wschodniej granicą miasta Wrocławia, od strony południowej linią rozgraniczającą proj. drogi wojew. Bielany-Łany-Długołęka.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie ul. Wrocławska

ograniczony do działki nr 71/2 położonej we wsi Bielany Wrocławskie.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie- część działki nr 205/1

Obszar ograniczony do części działki nr 205/1 położonej przy ul. Kłodzkiej w południowo-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

376 wyników