Bielany Wrocławskie RSRP „Węzeł Bielański”

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2244

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-środkowej części Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości "Węzeł Bielański" położonej w obrębie Bielany Wrocławskie