Bielany Wrocławskie RSRP „Węzeł Bielański „część północno-zachodnia

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2607

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości „Węzeł Bielański” położonej w obrębie Bielany Wrocławskie